Onze Privacy Statement

Privacy Statement van Groene Wegen

Groene Wegen BV is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, telefoon- en faxnummer, btw/kvk-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres, overige contactinformatie, titulatuur, geboortedatum/-plaats‚ geslacht, nationaliteit.

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel het leveren van juridische diensten aan onze cliënten en alle direct daarmee samenhangende activiteiten.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op de AVG ‚ meer bijzonder de daarin expliciet opgenomen grondslagen: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze cliënten; noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en wij daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

De persoonsgegevens zijn alleen op een ‘need to know’ basis toegankelijk voor geautoriseerde personen binnen ons kantoor. Wij zullen persoonsgegevens alleen aan derden bekend maken indien en voorzover dat nodig is voor de uitvoering van onze juridische dienstverlening enlof om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt en de beveiligingsmaatregelen (technisch en organisatorisch) die wij toepassen voldoen aan de in de advocatuur geldende standaarden. Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.